Privacy beleid

Over ons privacybeleid

Bookedoo geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bookedoo. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Bookedoo respecteert uw privacy en is toegewijd aan de bescherming ervanHieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Hoe gebruikt Bookedoo uw persoonsgegevens

In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Bookedoo uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.

Uw persoonlijke gegevens

Door het maken van een boeking of het aanvragen van een groepsaccommodatie u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Mocht u bij het boeken uw e-mailadres niet willen opgeven, boekt u dan telefonisch via onze klantenservicce. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden, en geeft Bookedoo geen adressen af van huiseigenaren, pas na een definitieve boeking.

Aanvragen en boekingen plaatsen [&] het beantwoorden van vragen en klachten

Wij verwerken de informatie die u heeft ingevoerd of op een andere manier heeft verstrekt, zoals uw naam, uw adres, uw emailadres, samenstelling van uw reisgezelschap, gegevens over de accommodatie, de verblijfsperiode en eventuele bijzondere voorzieningen. Door het doen van een aanvraag of door het maken van een boeking wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, om de boeking voor u te maken, om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u service berichten te sturen. Daarnaast worden uw gegevens na definitive bevestiging doorgestuurd aan de desbetreffende huiseignaar, die ervoor zorgt om uw betaling verder af te handelen.

Tevens gebruiken wij de boekingsgegevens en gegevens over aanvragen om, op geaggregeerd niveau, analyses te maken en rapportages te draaien ten behoeve van onze strategische en operationele bedrijfsvoering.

Mocht u bij de aanvraag of het boeken uw e-mailadres niet willen opgeven, boekt u dan telefonisch via onze klantenservice. De overige persoonsgegevens blijven dan wel noodzakelijk.

Vragen in verband met uw boeking, aanvraag of andere opmerkingen of klachten kunt u ons mailen of telefonisch aan onze klantenservice doorgeven. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van uw klacht of verzoek te kunnen ondernemen. Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met u contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld. Indien u nog niet in ons adressenbestand bent opgenomen, kan de klantenservice, wanneer u daarmee instemt, uw vraag en contactgegevens vastleggen zodat de klantenservice u beter van dienst kan zijn en om eventuele toekomstige aanvragen of boekingen efficiënter te kunnen afhandelen. Indien u een online boeking niet heeft afgemaakt, kunnen wij contact met u opnemen om u aan de niet afgemaakte boeking te herinneren, om te vragen of er iets misging of om u op mogelijk andere groepsaccommodaties te wijzen die u in plaats daarvan wellicht interessant vindt.

Bookedoo verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens van u om uw aanvraag, vraag, klacht, andere opmerkingen of boeking te realiseren, dus deze zijn noodzakelijk om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u op te kunnen nemen, om overige acties in het kander van u klacht, aanvraag of boeking of verzoek te kunnen ondernemen.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren of deze zijn in het gerechtvaardigd belang van Bookedoo om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

De persoonsgegevens die we in verband met uw aanvraag of boeking verwerken, bewaren we over het algemeen 7 jaar en dat is conform wettelijke bewaartermijnen.

Uw gegevens inzien en wijzigen

U heeft het recht uw volledige gegevens, zoals geregistreerd bij Bookedoo, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. Verder heeft u onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Bookedoo, en het recht om Bookedoo te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij te verstrekken. Bookedoo kan desgewenst een schriftelijk afschrift van uw gegevens toezenden.

Indien u tevens geen post wilt ontvangen, kunt u een schriftelijk verzoek[nbsp]via e-mail of post[nbsp]naar Bookedoo sturen (Hegedyk 2, 8601 ZR Sneek) enmaal gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies, die onder meer voor marketing doeleinden worden gebruikt, zoals het tonen van gepersonaliseerde advertenties, kunt u via uw browserinstellingen weer intrekken (meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid). Eenmaal geplaatste cookies kunt u weer verwijderen. Houdt u er rekening mee dat een aantal functionaliteiten van de website dan niet meer goed werkt. Overigens kunt u vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, met name wanneer deze worden verwerkt in het gerechtvaardigd belang van Bookedoo (zoals in deze Privacyverklaring aangegeven).

Reviews/Gastenboek

Na verblijf in een via Bookedoo gehuurde groepsaccommodatie kunt u een review plaatsen op onze website. Deze recensie is zichtbaar voor alle websitebezoekers. U wordt gevraagd om bij voorkeur uw volledige naam, maar in elk geval uw voornaam, en uw woonplaats bij de recensie te plaatsen omdat die informatie de betrouwbaarheid van de review enorm vergroot. Wij raden u aan goed op te letten dat u verder geen persoonlijke informatie in de recensie vermeldt. De plaatsing van een review is op basis van uw toestemming. Bookedoo behoudt ook overigens het recht om reviews naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren. U kunt ons ook altijd verzoeken uw review weer te verwijderen, via de contactpagina. Reviews kunnen ook gebruikt worden in andere marketinguitingen van Bookedoo.

Social Media

U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google en YouTube.. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. Bookedoo raadt u aan de privacyverklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van uw persoonsgegevens door deze partijen

Cookies

De website van Bookedoo maakt gebruik van cookies. Dit zijn tijdelijke bestandjes op uw computer waarin informatie wordt opgeslagen voor gebruik op onze website. Deze cookies zijn afkomstig van Bookedoo zelf en partijen waar Bookedoo mee samenwerkt. In alle gevallen is de informatie die wij met cookies verzamelen, of die namens ons in cookies wordt verzameld, niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar.

Alle cookies blijven een beperkte tijd op uw computer staan. Indien deze termijn verstreken is, wordt de informatie ververst. U kunt het gebruik van cookies in uw internetbrowser blokkeren; via de sectie 'Help' van uw browser kunt u achterhalen hoe dat in uw geval in zijn werk gaat. Let op: als u cookies in uw browser hebt uitgeschakeld kunt u niet van de hieronder genoemde toepassingen op onze website gebruik maken.

Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u onze site bezoekt worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd op onze server:

• welke pagina's worden bezocht, voor onze statistieken,

• uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het Internet op gaat), om u als unieke bezoeker te kunnen onderscheiden voor onze statistieken,

• de naam van uw computersysteem en type Internetbrowser, zodat wij onze site kunnen blijven verbeteren voor de systemen die onze bezoekers gebruiken, en zodat wij eventuele problemen beter kunnen oplossen.

Middels dit proces wordt geen persoonlijke informatie van uw computer gelezen. Tevens worden deze gegevens onder geen beding gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Buiten deze gegevens en de gegevens die u zelf invult bij een boeking, aanmelding of aanvraag, wordt geen informatie bewaard.

Uw bezoek aan de website

Om te kunnen meten welke websites bezoekers naar Bookedoo sturen, slaan zowel Bookedoo als deze externe websites gegevens op in een cookie. Komt u bijvoorbeeld op onze site via een betaalde advertentie bij Google of Yahoo, dan zullen deze partijen een cookie plaatsen. Indien u bij ons terecht komt via een wederverkoper (affiliate partner), worden identificatiegegevens van deze partij in een cookie geplaatst.

Zoeken en boeken

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn in uw zoektocht naar een geschikte groepsaccommodatie en in het traject na uw boeking, biedt Bookedoo verschillende functionaliteiten op haar website, waaronder het uitgebreide zoeken, of de lijst van favorieten huizen. Daarbij worden bijvoorbeeld uw zoekcriteria en uw favoriete huizen onthouden via een cookie.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze Privacyverklaring zijn de verschillende door Bookedoo gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. U ontvangt dan uiteraard ook geen informatie meer van Bookedoo over nieuwe huizen of andere interessante mailings.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is:

  • in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om uw aanvraag of boeking te kunnen uitvoeren zoals IT dienstleveranciers, productleveranciers en serviceparters;
  • om uw aanvraag voor een boeking uit te voeren, zo geven wij uw persoonsgegevens door aan de betreffende huiseigenaar. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bovendien zijn zij contractueel aan Bookedoo verplicht uw persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en gebruiken;
  • voor het inschakelen van derden zoals Google, voor het analyseren van de gegevens over uw gebruik van de Bookedoo website en app en voor het personaliseren van de website en communicatie,
  • voor het inschakelen van derden voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Dit zijn Facebook en Google.

    De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van Bookedoo. Deze partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd. Een aantal IT service providers is gevestigd buiten de Europese Unie of heeft toegang tot de persoonsgegevens van buiten de Europese Unie. Bookedoo verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens door deze derde partijen regelt.

    Alleen wanneer Bookedoo hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen u erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen. Bookedoo stelt zich niet aansprakelijk voor de implicaties van dergelijke overdracht van persoonsgegevens en daaraan gerelateerde vereiste informatie.

Webanalyse

Bookedoo maakt gebruik van Adobe Analytics en Google Analytics om het gebruik van haar website in kaart te brengen. Om deze metingen correct te kunnen verrichten wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies van deze bedrijven. Deze metingen gebruikt Bookedoo om haar website continu te verbeteren en te innoveren.

Gepersonaliseerde banners

Bookedoo werkt samen met externe partijen om u, met behulp van gerenommeerde advertentietechnologieën, banners te laten zien die aansluiten bij wat u al gezocht hebt op onze website. Uw eigen zoekopdrachten bepalen dus de inhoud van de banners die u ziet, zodat de banner gericht is op uw vakantiewensen en voor u op maat is gemaakt. Om dit te realiseren worden uw zoekopdrachten anoniem opgeslagen in een cookie van deze externe partijen.

Overig

Cookies afkomstig van Bookedoo zelf kunnen ook worden gebruikt door aan Bookedoo (vennootschapsrechtelijk) verbonden bedrijven.

Veiligheid

Bookedoo vindt een goede beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. Bookedoo heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen. Voor u is dit onder meer zichtbaar door het slotje dat in uw browser verschijnt bij het maken van een boeking. Ook medewerkers van Bookedoo of door Bookedoo ingeschakelde derde partijen zullen alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken. Onze website en app voorzien we regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans en nemen adequate maatregelen om onze systemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.[nbsp]Betalingen worden altijd door de beheerder zelf afgehandeld en dient u online nooit betalingsgegevens aan te geven.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze site kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld.

Mocht u klachten hebben over hoe Bookedoo met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdatet door Bookedoo. De aangepaste Privacyverklaring kunt u vinden op onze website met een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat. Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, zullen wij u bij belangrijke wijzigingen via e-mail hier over informeren.

Contactgegevens
Bookedoo
Ontariodreef 14
3565BD Utrecht
Nederland
T (0515) – 43 50 60
E info@bookedoo.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Daniël Wijnroks